Opis projektu:

Problem badawczy: czy dwutlenek węgla oraz nawozy sztuczne i naturalne stosowane w rolnictwie wpływają na stan populacji zwierząt planktonicznych? hipoteza: czynniki te powodują zmniejszenie się liczny osobników populacji zwierząt planktonicznych próba badawcza: 3 słoiki z wodą z dodatkiem drożdży, do których wprowadzono po 5 osobników, oraz dodawano poszczególne czynniki badane próba kontrolna: 3 słoiki z wodą z dodatkiem drożdży, do których wprowadzono po 5 osobników obserwacje: W próbach kontrolnych liczba osobników nie ulegała zmianie. Najszybciej wymarły rozwielitki, do których dodano sztuczny nawóz (kilka godzin). W próbie z dwutlenkiem węgla liczba osobników malała stopniowo, wszystkie wyginęły po 5 dniach. Najmniej zmian wywołało dodanie naturalnego nawozu.