Opis projektu:

W doświadczeniu chcę sprawdzić wpływ proliny oraz kwasu cytrynowego na przetrwanie suszy u fasoli zwyczajnej. W doświadczeniu wykorzystam prostą metodę stymulowania warunków długotrwałej suszy. W warunkach tych umieszczę rośliny, które będę podlewał roztworami proliny oraz kwasu cytrynowego w 3 różnych stężeniach. Zakładam, że w wyniku doświadczenia rośliny podlewane zarówno roztworami proliny, jak i kwasu cytrynowego będą mogły przetrwać warunki suszy dłużej, w zależności od stężenia roztworów (rośliny podlewane bardziej stężonymi roztworami przetrwają suszę dłużej).