Opis projektu:

Projekt ocenia możliwości wykorzystania źródeł światła w celu dezynfekcji pomieszczeń z obecnymi ludźmi. Wymaga opracowania systemu obniżającego moc naświetlania do bezpiecznych dawek. Należy optymalizować długość fal świetlnych, czas naświetlania i moc źródła światła w celu zniszczenia patogenów z użyciem dwóch źródeł światła. Ilość prób badanych zostanie ustalona analizą istotności statystycznej. Bakterie i wirusy z powierzchni zostaną wymazywane, a z powietrza pobierane metodą filtracyjną i przenoszone na szalkę transportową. Następnie próbki zostaną naświetlone, podgrzane do temperatury 60°C i wysłane do laboratorium do badania wpływu światła na strukturę prób badanych. Projekt jest istotny w walce z pandemią, w celu łatwiejszej neutralizacji patogenów w pomieszczeniach zamieszkałych.