Opis projektu:

Celem naszego doświadczenia jest przeanalizowanie wpływu wybranych ekstraktów roślinnych na zachowanie świerszcza polnego Gryllus campestris L. Nasza praca polegała na umieszczeniu ich w akwarium i analizie sposobu pokonania przez nie drogi do pokarmu. Owady poddano trzem dniom głodówki. Zadanie polegało na przejściu przez nie jedną z sześciu ścieżek zapachowych, wypełnionych wybranymi ekstraktami roślinnymi. Wykazanie wrażliwości i nietolerancji świerszczy na badane ekstrakty miało zapobiec gromadzeniu się ich na terenie poddanym działaniu wywaru. Ekstrakty z wybranych roślin nie wpłynęły znacząco na zachowania świerszczy polnych. Specyfika ścieżki z imbirem mogła wynikać z tego, iż nie tolerują powyższej rośliny, bądź także z powodu umiejscowienia tego toru (nie był to tor skrajny).