Opis projektu:

Celem tej pracy jest sprawdzenie właściwości antybakteryjnych różnych rodzajów miodu. Metodą sprawdzenia tego czynnika była obserwacja przebiegu fermentacji mlekowej przeprowadzanej przez bakterie Lactococcus lactis, Streptococcus salivarius oraz Lactobacillus delbrueckii. W pierwszej części projektu badano zmiany pH wskazujące na przebieg fermentacji mlekowej w roztworach wodnych miodów. W ostatniej części obserwowano wytwarzanie grudek białego sera w mieszaninach mleka, miodu i roztworu (zawiesiny) bakterii, w ten sposób określając fakt zajścia, bądź braku przebiegu fermentacji. W badaniu udowodniono antybakteryjne właściwości miodu wielokwiatowego i ich brak w opartym na syropie glukozowo-fruktozowym miodzie sztucznym.