Opis projektu:

Badania miały na celu określenie roli edukacyjnej ogrodów zoologicznych i botanicznych oraz ich wpływ na nasze życie wśród trzech grup badawczych. Miały pokazać nam różnice w podejściu i postrzeganiu świata wśród dorosłych, uczniów szkół średnich i szkół podstawowych. W każdej ankiecie było 12 pytań a ich wyniki zostały przedstawione na wykresach. Okazało się, że mimo dużej różnicy wieku pomiędzy badanymi grupami odpowiedzi były zbliżone do siebie. W przypadku pytania: Co najbardziej pomaga w nauce nowych rzeczy w ogrodzie zoologicznym i botanicznym’ w każdej grupie odnajdowałyśmy podobne odpowiedzi, że najbardziej pomocne w zdobywaniu nowej wiedzy są ścieżki dydaktyczne ,tablice informacyjne, a najbardziej interesujące są ciekawostki opowiadane przez przewodnika lub odpowiedzi na pytania zwiedzających.