Opis projektu:

Celem projektu jest zbadanie wpływu spożywania różnych napojów na skład biochemiczny moczu człowieka. Dzięki prostym badaniom, a jakże ważnym chcemy wykazać zależności między rodzajem spożywanego napoju, a składem biochemicznym moczu, a w efekcie konsekwencjami jakie niesie za sobą dieta mało zróżnicowana pod względem wypijanych płynów. Chcemy wykonać badania w 5 tutach dla 5 różnych napojów. Grupa badawcza przez okres tygodnia spożywać będzie jeden napój. Każdego dnia oddane do analizy zostaną próbki moczu. Mocz analizowany będzie w akredytowanym laboratorium celem wykonania badania ogólnego oraz jonogramu. Każdorazowo przez rozpoczęciem tury zostaną wykonane badania kontrolne. Między turami zachowany zostanie dwutygodniowy odstęp czasowy celem powrotu organizmu do stanu sprzed badań.