Opis projektu:

Jesteśmy grupą „Kisiciele”, która specjalizuje się w fermentowanych produktach. Kiszonki, zakwasy i octy nie są nam obce. Podjęliśmy się zbadania symbiotycznych kultur bakterii i drożdży pod trochę innym kątem niż spożywanie fermentowanych produktów. Termin SCOOBY zwykle odnosi się do bakterii i drożdży wykorzystywanych do produkcji fermentowanych napojów. Nas zainteresowała, powstająca błona celulozowa oraz możliwości jej wykorzystania. Oprócz jej walorów zdrowotnych możliwe jest formowanie z niej kształtów, badanie odporności na zmienne warunki. Według nas, jest to ciekawe pole do przeprowadzenia badań, a w przyszłości możliwe jest z takiego materiału stworzenie biodegradowalnych opakowań, materiałów czy półproduktów.