Opis projektu:

Celem badań była ocena zmian adaptacyjnych określając możliwości wysiłkowe pod wpływem autorskiego programu treningu interwałowego. W badaniach uczestniczyli uczniowie liceum sportowego ZSO nr2 w Kwidzynie. Badani zostali podzieleni na 2 grupy: kontrolną i eksperymentalną. Grupa eksperymentalna uczestniczyła treningu interwałowym. Przed i po programie treningowym obu grupom wykonano: VO2max, testy sprawności. W grupie eksperymentalnej zaobserwowano istotne statystyczne różnice w czasie w wartościach maksymalnego poboru tlenu. Pozostałe zmienne są jeszcze analizowane.