Opis projektu:

Magazynowanie wody w zbiornikach retencyjnych jest coraz większą koniecznością, lecz nie musi być powiązane z wysokimi kosztami. Za zbiornik retencyjny można uznać nawet sztucznie utworzony staw przydomowy, którego koszty są nieporównywalnie mniejsze względem profesjonalnego, zbiornika wodnego. Można zadać sobie pytanie czy taki zbiornik wodny ma realny wpływ na ekosystem, w którym jest usytuowany? Do odpowiedzi na to pytanie posłużyły mi wyniki moich badań dot. wzrostu, przyrostu i wagi powstałego przyrostu roślin z rodziny wiechlinowatych, w zależności od czasu i ich odległości od zbiornika. Wyniki badań ukazują intensywniejszy rozwój organizmów usytuowanych bliżej zbiornika, co sugeruje że budowa takich struktur jest skuteczna i niesie za sobą korzyści ekologiczno-ekonomiczne.