Opis projektu:

Celem projektu są 3 istotne kwestie. Jedną z nich jest ukazanie, że okrzemki są łatwym do uzyskania źródłem opatrunków medycznych. Są one bogate w białka przyspieszające gojenie i które następnie wysycone nanosrebrem są dużo lepszym okładem od tradycyjnych rozwiązań. Owe mikroorganizmy wykorzystują zawarty w atmosferze tlenek węgla (IV) przeprowadzając fotosyntezę, której produktem ubocznym jest tlen. Produkt ten jest zużywany na stacji kosmicznej, aby podtrzymać przy życiu załogę, ponadto można go spożytkować w respiratorze do podtrzymywania ludzi przy życiu. Natomiast w warunkach niedoboru, a nawet braku pożywienia okrzemki mogą posłużyć jako pokarm, ponieważ są bogate w białka, zawierające aminokwasy niezbędne do poprawnego funkcjonowania organizmu człowieka.