Opis projektu:

Celem naszego projektu jest zbadanie wpływu jonów metali w różnych stężeniach na aktywność pektynazy przy rozkładzie materiałów roślinnych w sokach owocowych lub warzywnych. We wstępnych badaniach użyłyśmy mieszaniny szpinaku oraz pektynazy by zbadać wpływ stężenia CaCl2 na wsp. przepuszczalności światła przez tą mieszaninę, używając czujnika kolorymetrycznego. Wyniki w najwyższym stężeniu jonów wyniosły 52%, a w niższym – 45% przepuszczalności. Planujemy dalsze doświadczenia, które pozwolą ustalić możliwą zależność między stężeniem jonów wapnia oraz innych jonów metali na aktywność pektynazy. Wyniki naszej pracy mogą być wykorzystane w przemyśle spożywczym w celu zwiększenia wydajności produkcji soków klarownych.