Opis projektu:

Projekt polega na zbadaniu wpływu enzymów trawiennych na rozwój bakterii gram-ujemnych. Badania są prowadzone na bakteriach Rhizobium leguminosarum oraz fasoli. Założenie to, że enzymy trawienne zawarte w popularnym leku Kreon 10 000 są w stanie ograniczać rozwój i wzrost bakterii patogennych w glebie jako składnik nawozów dla roślin. Skupiamy się na znalezieniu prostego oraz innowacyjnego rozwiązania dla dużej ilości strat w plonach. Pomimo badań prowadzonych na konkretnych przykładach roślin i bakterii, to chcemy rozwinąć projekt do stworzenia uniwersalnego leku dla roślin.