Opis projektu:

Innowacyjne rozwiązania, które wzmocnią konstrukcję i poprawią efektywność farm wiatrowych.
Przystosowany do warunków pogodowych i naturalnych różnych regionów.
Turbiny na platformach hydrostatycznych będą wyposażone w amortyzatory (obciążenia) aktywowane anemometrem.
Wykorzystanie części diamagnetycznych do budowy turbin na danym terenie. Interakcja z wzajemną siłą.
Kwestia bezpieczeństwa i finansów.
Uwzględnienie problemu braku miejsca na farmy wiatrowe w niektórych miejscach oraz zmniejszenie zagrożenia dla ptaków poprzez pracę turbin.
Wykorzystanie podwodnych platform wiatraków do uprawy mikroalg na biopaliwo.