Opis projektu:

Powszechnym problemem każdego pszczelarza są choroby pszczół oraz ucieczka rodziny pszczelej w czasie rojenia się. Oba zjawiska powodują oczywiste straty w gospodarce pasiecznej. Aby zapobiegać tym zjawiskom stosuje się różne rozwiązania, głównie bazujące na nie ekologicznych preparatach chemicznych. Rzadziej stosowane są rozwiązania ekologiczne bazujące tak jak w naszym eksperymencie na naturalnych olejkach.
W naszym eksperymencie wyselekcjonowaliśmy 6 uli o zbliżonej kondycji cierpiących na jedną z chorób pszczelich – warrozę. 2 ule pełnią rolę referencyjną w pozostałych 4 podawane będą różne olejki eteryczne. Celem bezinwazyjnego dokonywania pomiarów zostanie wytworzona odpowiednia aparatura elektroniczna mechaniczna pozwalająca na przeprowadzenie badań.