Opis projektu:

Nasze badanie mają na celu wykazanie antykancerogennego potencjału ekstraktu z wrośniaka garbatego (Trametes Gibbosa) oraz jego wpływu na bakterie P. Aeruginosa, S. Aureus, K. Pneumoniae, E. Coli oraz drożdżaki Candida Albicans, otrzymanego na drodze maceracji suchej biomasy rozpuszczalnikiem. Znajdujące się w grzybie związki mogą znaleźć zastosowanie jako potencjalny lek przeciwnowotworowy. Materiały wykorzystane to susz z owocników wrośniaka garbatego. Jako ekstrahenta użyliśmy mieszaniny aceton, izopropanol i DCM w stosunku 1:1:1. Cała część fitochemiczna potrzebowała raczej standardowego szkła laboratoryjnego a także ogólnodostępnych odczynników chemicznych, chromatografię wykonano na chromatografie gazowym. Dzięki GC uda nam się poznać cześć składu ekstraktu, substancje o małej masie cząsteczkowej. Zbadanie wpływu na bakterie wymagało zachowania odpowiedniej ostrożności. Badanie zostało wykonane w następujący sposób. Szczepy wysiano na murawę na podłożu TSA (c. Albicans na SAB) a następnie wprowadzono bibułki nasączone ekstraktem. Całość inkubowano w 37*C przez 18 godzin. Następnie za pomocą wzroku określono jego wpływ na bakterie. Test ten miał ukazać czy warto prowadzić dalsze, dokładniejsze badania, jednak okazało się, że wpływ ekstraktu był znaczący tylko w przypadku P. Aeruginosa. Badanie wpływ ekstraktu na komórki nowotworowe jest o wiele bardziej skomplikowana, wymaga dofinansowania, specjalistycznego sprzętu a także dostępu do laboratorium, oraz hodowli, która dopiero zostanie rozpoczęta. Wszystkie czynności muszą być wykonywane w warunkach sterylnych i aseptycznych, by zneutralizować ryzyko zakażenia hodowli. Ponadto musimy wziąć pod uwagę odpowiednią temperaturę, stężenie CO2 i wilgotność, by warunki były optymalne oraz użyć odpowiedniej pożywki – celem umożliwienia proliferacji komórek. Określanie konfluencji i pasażowanie to kolejne czynności, które jesteśmy zobligowani do wykonania ze względu na potencjał mitotyczny komórek nowotworowych, by namnażać materiał biologiczny potrzebny do przeprowadzania kolejnych etapów projektu. Metody stosowane podczas otrzymywania ekstraktu to na przykład ekstrakcja, chromatografia i inne techniki laboratoryjne. Badanie właściwości tego ekstraktu wymaga stworzenia hodowli komórkowej, a także opracowania kolejnych kroków. Projekt zakłada zbadanie aktywności cytotoksycznej ekstraktu z grzyba w hodowli in vitro ludzkich komórek nowotworowych za pomocą m.in. testu MTT w ocenie ich metabolizmu po wystawieniu na działanie badanej substancji ze względu na to, że zalecany jako referencyjny przez międzynarodowe organizacje normotwórcze. Jest to wskazane ze względu na przypuszczenia o inhibicji proliferacji poprzez zakłócenie progresji cyklu komórkowego w różnych etapach interfazy lub indukcji apoptozy. Postępowanie w przypadku testu MTT jest oparte o standardowe metody i używane odczynniki oraz późniejsze pomiary i analizę danych. Zastrzegamy sobie prawo do drobnych modyfikacji opisanych metod lub/i rozbudowaniu ich o kolejne kroki/testy (np. z kaspazą-3 -dokładne zbadanie apoptozy) celem lepszego i dokładniejszego zbadania działania ekstraktu. Obecnie jesteśmy w fazie badań, w której nie możemy jeszcze potwierdzić naszych hipotez, po wnikliwej analizie literatury w tym temacie jesteśmy, jednak pełni optymizmu i nadziei. Jeżeli okaże się, że ekstrakt, zgodnie z przypuszczeniami, ma pożądany wpływ na komórki, będzie można rozważyć prowadzenie nad nim dalszych badań, które można byłoby przeprowadzić w formie in vivo, a nawet (w razie uzyskania pozytywnych rezultatów) ex vivo. Jeśli udowodniony zostanie potencjał ekstraktu lub jednej z substancji składowych całkiem realnie można by pomyśleć o wprowadzeniu go na kolejne rynki farmaceutyczne.