Opis projektu:

Nasz projekt o nazwie ArachOmega z wyglądu przypomina pająka. Normalnie porusza się za pomocą sześciu nóg lub po zmianie trybu przemieszcza się dzięki kołom. Całym robotem można sterować za pomocą gestów lub komputerem. Głównym modułem jest kamera, która zbiera informacje o pokazywanym geście. Obraz jest przekazywany do komputera, w programie analizowany i wysyłany do ArachOmegi poprzez nadajnik HC12, informacja co ma zrobić. Również jest możliwość śledzenia twarzy, wtedy proces jest podobny, tylko jest wysyłana informacja, o jaki kąt powinny ruszyć się serwa w celu wyśrodkowania obrazu.