Opis projektu:

Celem badań było określenie wpływu wybranych stężeń ekstraktu z listownicy palczastej na wybrane parametry wzrostu i rozwoju bazylii pospolitej w warunkach zmiennego zasolenia gleby. W trakcie badań zaobserwowano hamujący wpływ stresu solnego na wzrost i rozwój bazylii. Wyniki doświadczenia wskazują na silnie stymulujące działanie wyznaczonego w doświadczeniu, optymalnego stężenia ekstraktu z alg morskich (0,2%) na wszystkie badane parametry u roślin niezależnie od obecności stresu solnego. Otrzymane wyniki uzupełniają lukę w wiedzy na temat wpływu ekstraktu z listownicy na bazylię w warunkach wysokiego zasolenia oraz przemawiają za koniecznością dalszych badań na temat naturalnych środków łagodzących fizjologiczne efekty stresu solnego u roślin.