Opis projektu:

Celem projektu jest opieka/ nadzór nad osobami z ograniczonym postrzeganiem przestrzenny znajdującymi się w budynku za pomocą sieci sensorycznej (bezprzewodowej). Sieć jest złożona z wielu urządzeń rozlokowanych na pewnym obszarze w celu realizacji wspólnego zadania. Każdy węzeł sieci sensorycznej może posiadać jeden lub więcej czujników. Mogą to być np. czujniki temperatury, ciśnienia, akcelerometr. Sygnał elektryczny z czujnika jest zamieniany na postać cyfrową i propagowany w sieci zgodnie z przyjętym protokołem transmisji. Za obsługę pomiaru i przesyłu danych odpowiada mikrokontroler, który stanowi pomost między sensorami, a układami radiowymi, odpowiadającymi za nadawanie i odbiór. System połączymy ze smartbandami, a następnie za ich pomocą będziemy przesyłać informacje do komputera.