Opis projektu:

System Bezpieczeństwa Pojazdu jest to system złożony z urządzenia emitującego fale ultradźwiękowe. Urządzenie to podczas jazdy samochodem emituje fale ultradźwiękowe które odstraszają dzikie zwierzęta od drogi są to min. sarny i dziki. Dzięki zastosowaniu tego systemu ryzyko kolizji drogowej z udziałem dzikiego zwierzęcia zmniejsza się praktycznie do zera. Moją motywacją do stworzenia tego projektu była ogromna ilość wypadków drogowych z udziałem dzikich zwierząt. W 2020 oficjalnie policja odnotowała ok. 30 tys. wypadków drogowych z udziałem dzikich zwierząt, jednak rzeczywista liczba tych wypadków jest o wiele większa, ponieważ nie wszyscy kierowcy zgłaszają takie kolizje. Urządzenie stworzone przeze mnie jest bardzo proste w budowie i pomocne.