Opis projektu:

Tworzywa sztuczne stanowią poważny problem dla środowiska. Uwalniają wiele szkodliwych substancji chemicznych i wpływają niekorzystnie na organizmy żywe. Chcąc przyczynić się do redukcji tego problemu, celem naszej pracy jest stworzenie mechanizmu służącego do wychwytywania i degradacji rozdrobnionych tworzyw sztucznych tzw. mikroplastiku, nagromadzonego w akwenach, przy wykorzystaniu zespołu filtrów oraz komory wyposażonej w fitoplakton. W trakcie badań testujemy różne filtry dostosowane do potrzeb w zależności od struktury, warstwowości i zagęszczenia elementu zatrzymującego mikroplastik. Następnie analizujemy mikroskopowo zebrane próbki i klasyfikujemy je wedle klas czystości wody, dzięki czemu możemy opracować jak najbardziej wydajną wersję urządzenia.