Opis projektu:

Chcemy wybudować i przetestować efektywność działania wielopiętrowej uprawy roślin, która będzie sterowana za pomocą aplikacji. Projekt ma za zadanie ograniczyć powierzchnię uprawy oraz zużycie materiałów i zwiększyć wydajność roślin.

Aplikacja ma na celu monitorowanie parametrów takich jak:

-temperatura,
-wilgotność,
-natężenie światła,

aby dobrać jak najlepsze warunki dla rozwoju, co powinno zmniejszyć nakład pracy podczas procesu uprawy oraz zwiększyć szybkość wzrostu i rozwoju roślin. Możliwość kontroli warunków rozwoju roślin umożliwi optymalizację czynników w jakich możliwe będzie uzyskanie największych plonów.

Uzyskane dane zostaną umieszczone w aplikacji w formie „profilu” danej rośliny. Tak przygotowany zestaw danych ułatwi uprawę nie tylko domową, ale i również na dużą skalę.