Opis projektu:

Założeniem projektu jest znalezienie zastosowania lipaz w zwalczaniu bakterii gram-ujemnych w rolnictwie. Do eksperymentu użyte zostaną bakterie Rhizobium leguminosarum, fasola i Kreon 10 000 jako źródło lipaz. Eksperyment składać się będzie z czterech etapów, w których kolejno zostaną wyhodowane bakterie Rhizobium leguminosarium, wpływ lipaz na fasolę poprzez wprowadzenie ich do gleby, zbadanie działania lipaz na bakterie Rhizobium in vitro oraz zbadanie działania lipaz w glebie na bakterie Rhizobium i fasolę. Bakterie Rhizobium powodują powstawanie brodawek na korzeniach roślin, dzięki czemu możliwe będzie ocenienie wpływu lipaz poprzez obserwację narośli na korzeniach. Wnioski wyciągnięte z badania pozwolą na dalsze prace i znalezienie nowych sposobów wykorzystania enzymów w rolnictwie.