Opis projektu:

Nasz projekt przedstawia wpływ deforestacji oraz osuszania gleb na ocieplenie się klimatu. Celem naszych doświadczeń jest zbadanie rodzaju gleby, która najlepiej absorbuje energie słoneczną. Doświadczeniu poddaliśmy suchą ziemię, wodę i mokrą glebę z roślinami. Wymienione gleby i wodę pojedynczo umieściliśmy w akwarium. W celu imitacji słońca użyliśmy żarówki. Nagrzewaliśmy te gleby i wodę przez 3 godziny. Wyniki odczytywaliśmy po 1h, 2h, 3h. W wyniku naszych badań dowiedliśmy, że mokra gleba z roślinami (np. las) oraz woda, najlepiej absorbują energie cieplną wypromieniowaną ze słońca. Udowodniliśmy tym badaniem, że człowiek przez wycinkę lasów i osuszanie terenów podmokłych przyczynił się do nasilenia efektu cieplarnianego.