Opis projektu:

Praca przedstawia wpływ interakcji między bakteriami mlekowymi (Lactobacillus acidophilus) a drożdżami piekarniczymi (Saccharomyces cerevisiae), występującymi w biofilmie, na wydajność produkcji kwasu mlekowego ze skrobi. Najbardziej intensywne wytwarzanie kwasu mlekowego zachodziło na płytkach polistyrenowych zawierających biofilm bakterii mlekowych i drożdży. Uzyskano wówczas, w większości powtórzeń, więcej kwasu mlekowego w przeliczeniu na jeden dołek płytki niż w próbie kontrolnej (zawierającej biofilm z bakterii mlekowych, bez drożdży). Mediana masy kwasu mlekowego w próbkach była wyższa w próbie badawczej we wszystkich powtórzeniach.