Opis projektu:

Zdecentralizowana produkcja paliwa dla samochodów wodorowych istnieje tylko w niektórych miejscach na świecie, np. Kalifornii lub w Niemczech. Elektrolizery używane do tego są zaprojektowane do funkcjonowania non-stop celem optymalizacji kosztów produkcji. Duże i kosztowne instalacje to przeszkoda na drodze rozwoju technologii wodorowych. Mała ilość takich elektrolizerów, a co za tym idzie mały zasięg samochodów wodorowych stanowi duże wyzwanie dla tej technologii, jako rywala dla napędów spalinowych. Potencjalnym rozwiązaniem tego problemu może być stworzenie mniejszych elektrolizerów, produkujących wodór impulsowo. Optymalizacja prędkości produkcji gazu, a nie kosztów jego produkcji, poprzez zbadanie parametrów różnych konfiguracji elektrolizera, jest celem mojej pracy.