Opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie technologii i stworzenie urządzenia pozwalającego na zdalną kontrolę stanu przepływu płynu infuzyjnego przez kroplówkę. Obecnie nie ma żadnej możliwości pomiaru tego stanu, przez co praca pielęgniarek jest mniej efektywna. Struktura systemu IFM opiera się na bezinwazyjnych czujnikach ultradźwiękowych wielokrotnego użytku. Zaproponowane urządzenie ma na celu innowacyjne kontrolowanie stanu przepływu płynu przez zestaw infuzyjny, jak i zdalne informowanie personelu medycznego o prędkości przepływu, ewentualnych zatrzymaniach przepływu oraz zakończeniu infuzji poprzez rozproszony system komunikacyjny dostępny z urządzeń mobilnych oraz centralnego panelu monitorującego pielęgniarek.