Opis projektu:

Po pewnym czasie oddychania przez maseczkę chirurgiczną, na maseczce gromadzi się zbyt dużo różnych drobnoustrojów, „przefiltrowanych z powietrza i dróg oddechowych” oraz substancji organicznych na których te drobnoustroje się mogą mnożyć, zbyt duża koncentracja bakterii może prowadzić do wtórnego zakażenia osoby jej noszącej, dlatego jest w trakcie przygotowania wskaźnik barwny przyklejany na maseczkę, który pod wpływem wydychanego dwutlenku węgla zmienia barwę. Całkowita zmiana barwy sygnalizuje, że należy zmienić maseczkę, ponieważ zgromadziło się na niej zbyt dużo „elementów szkodliwych”. Proponowany wskaźnik składa się z niewielkiej ilości CaO naniesionego na pasek papieru razem ze wskaźnikiem barwnym, który pod wpływem pH zmienia kolor.