Opis projektu:

Głównym założeniem naszego projektu jest chęć stworzenia ogniwa bazowanego na bakteriach i algach oraz zanieczyszczonej wodzie, mającego na celu generowanie
prądu i oczyszczanie wcześniej wspomnianej wody. Efektem ubocznym pracy tego ogniwa jest tworzenie się biomasy, który następnie można wykorzystać jako surowiec energetyczny. Na tą chwile pracujemy nad pierwszym uproszczonym prototypem i testujemy różne rodzaje elektrod.