Opis projektu:

Mój projekt polega na przeprowadzeniu badania właściwości rozkładu związków kompleksowych cyjanków z zanieczyszczonych gleb (rejony dawnych rafinerii i manufaktur), przez grzyby z gatunku Fusarium solani wytwarzanej enzym hydrataza cyjankowa pozwalający na asymilację cyjanków przez mikroorganizmy i użycie ich do własnego wzrostu.