Opis projektu:

Celem projektu będzie wykonanie pływającej platformy w formie katamaranu, zdolnej przewozić urządzenia pomiarowe do monitorowania stanu wód i dbania o ich czystość.