Opis projektu:

Projekt poza rozwojem naukowym zespołu ma na celu:
– Wytworzenie ogniw mikrobiologicznych karmionych zanieczyszczeniami
– Zbadanie różnych elektrod i membran pod kątem ilości uzyskiwanej energii.
– Zbadanie przydatności tak zbudowanych ogniw pod kątem zasilania niskoenergetycznych i autonomicznych systemów
pomiarowych
W projekcie chcemy wykorzystać nowoczesne materiały oraz druk 3D. Z uwagi na złożoność projektu ściśle współpracujemy z Politechniką Wrocławską i Politechniką Białostocką.