Opis projektu:

Celem była ocena zmian adaptacyjnych, określając sprawność fizyczną, moc, tlenowe możliwości wysiłkowe po suplementacji cholekalcyferolem w organizmie człowieka. Podzielono ich na grupę kontrolną oraz grupę eksperymentalną suplementowaną cholekalcyferolem. Badanie zostało wykonane rano na czczo w laboratorium Bruss. Badani przed suplementacją wykonali próbę VO2max oraz próbę siły. Po zakończeniu obie grupy powtórzą testy: siły i VO2max oraz ponownie zostanie im pobrana krew na oznaczenie 25(OH)D.