Opis projektu:

Projekt polega na poszukiwaniu asocjacji pomiędzy czynnikami genetycznymi i środowiskowymi u osób z rozpoznanymi zaburzeniami lękowymi.