Opis projektu:

Projekt zakłada wykorzystanie SPIO/CTS BCNC – biokompatybilnych nanokompozytów wykorzystujących superparamagnetyczne tlenki żelaza (magnetyt, Fe3O4)
pokryte warstwą polimeru kationowego CTS (chitozan) – do wytworzenia ferrofluidu, umożliwiającego usuwanie mikroplastików (o średnicy mniejszej od 5 mm) ze środowiska wodnego, wykazującego jednocześnie działanie przeciwmikrobiologiczne względem bakterii Escherichia Coli, znajdujących się w środowisku wodnym i na powierzchni mikroplastiku.