Opis projektu:

W naszym projekcie pracujemy nad wynalezieniem nawozu, który nie zanieczyszcza gleby i dostarcza substancje odżywcze, niezbędne do rozwoju roślin. Możemy to osiągnąć poprzez kontrole gazowego hormonu etylenu w roślinach, poprzez wyhodowanie bakterii z rodziny Rhizobakterii (PGRP), które stymulują zawartość etylenu. Efektem naszej pracy będzie przyczynienie się do zmniejszenia procesu eutrofizacji wód, zakwaszenia, alkalizacji i zasolenia gleb oraz zwiększenia plonów.