Opis projektu:

Założeniem projektu jest szczegółowe opracowanie metody trójwymiarowego odwzorowywania kształtu rzeczywistych powierzchni na podstawie zbiorów ich fotografii wykonywanych z jednego miejsca w przestrzeni, przy zmieniającym się w sposób przewidywalny oświetleniu, co pozwoli na uproszczenie skanowania dużych obiektów takich, jak budynki, czy nawet całe fragmenty miast. Dane takie będą niezbędne w bliskiej przyszłości do odpowiedniego programowania urządzeń „Inteligentnych Miast”.