Opis projektu:

Celem badań było skonstruowanie urządzenia zdolnego odpowiedzieć na potrzeby komunikacji kwantowej w zakresie odczytywania informacji zakodowanej w qubitach, poprzez sczytywanie stanu polaryzacyjnego fotonów – nośników informacji. Aby tego dokonać urządzenie – zwane analizatorem polaryzacji światła – korzysta z dobrodziejstw optyki kwantowej, zawierających się w płytkach ćwierć i półfalowych, rozdzielaczu wiązki, czy polaryzatorach światła. Dzięki zliczaniu przechodzących przez takie urządzenie fotonów dokonywanym na jego wyjściach człowiek – a jeszcze lepiej program komputerowy – jest w stanie otrzymać wszystkie informacje zarówno na temat stanu kwantowego pojedynczego fotonu, jak i stwierdzić, czy dwa fotony są w stanie splątanym. Jest to niezbędne do zapewnienia skutecznej komunikacji.