Opis projektu:

Celem badań było stwierdzenie możliwości wykorzystania  gruntu marsjańskiego do uprawy pieprzycy siewnej, wzbogaconej o różne bioodpady potencjalnie użyźniające. Doświadczenie dla wszystkich prób (łącznie 1080 nasion) wykonano w tych samych warunkach oświetlenia i temperatury oraz powtórzono po tygodniu. Na regolicie MGS-1, regolicie z kawą, herbatą nie zaobserwowano wzrostu, z jabłkiem śladowy, z kompostem średni i prawidłowy w ziemi (jako próba kontrolna). Ilość biomasy roślin była większa w ziemi niż regolicie z kompostem. Stosunek biomasy liści do łodyg oraz części naziemnej do korzeni był najwyższy w regolicie z kompostem. Regolit jest bardzo słabym podłożem dla wzrostu pieprzycy siewnej, hamuje kiełkowanie, wzrost i wymaga znaczącego użyźnienia do skuteczniejszych  upraw.