Opis projektu:

Projekt aplikacji do segregowania odpadów dodatkowo usprawniająca ich wywóz. Punktem wyjścia jest założenie, że część nieodpowiedzialnego zachowania dotyczącego segregowania odpadów, wynika z faktu, że często pojawiają się u nas wątpliwości do jakiego rodzaju odpadów zalicza się zużyte opakowanie. Za pomocą skanowania kodu otrzymujemy pełną informacje na temat opakowania (ile czasu się rozkłada, do jakiego pojemnika powinno trafić, jak przygotować opakowanie do wyrzucenia -czy umyć, czy podzielić na drobne części). Dodatkowo aplikacja wyposażona jest w mapy okolicy z naniesionymi przez użytkowników lokalizacjami śmietników do recyklingu, ekoportów. Aplikacja będzie namawiała do recyklingu, przyznając punkty najaktywniejszym jej użytkownikom