Opis projektu:

Dzięki współpracy z Akademią Pomorską w Słupsku zbadaliśmy skład olejku lawendowego przy pomocy spektrometru masowego PTR-MS i udowodniliśmy, że wyciąg z kwiatów lawendy ma wpływ na wzrost bakterii Escherichia coli. Mat: hodowla stała bakterii Escherichia coli PCM2057 – zawiesina w płynie fizjologicznym, olejek lawendowy Grosso. Sprzęt: statyw, probówki, wymazówki, szalki, ezy, pożywki agarowe, komora laminarna, cieplarka. Próby wykonano na trzech szalkach z pożywkami agarowymi, hodowle inkubowano w cieplarce w temperaturze 37°C przez 24 godziny. Na szalkach w miejscach naniesienia naturalnego olejku lawendowego zaobserwowaliśmy strefy przejrzyste pozbawione wzrostu bakterii. Wniosek: Lawenda ma własności bakteriobójcze.