Opis projektu:

Jesteśmy grupą “Kisiciele”, która potrafi ukisić wszystko, co można znaleźć na półkach w warzywniaku, na działkach i polach. Zbadaliśmy kwasowość kiszonek krok po kroku: buraków, cytryn, kapusty. Kwasowość naturalnych kiszonek porównaliśmy z kwasowością wybranych kwaszonek z półki sklepowej. Podejmujemy pracę badawczą nad ustaleniem rodzaju bakterii w naszych kiszonkach i ich długości życia. W tym celu zbadaliśmy kiszonki oraz zakwasy spektroskopem masowym. Współpracujemy ze Słupskim SANEPiDEM oraz z Akademią Pomorską. Przeprowadzone zostały też wywiady: z lekarzami, farmaceutami, psychiatrami na temat chorób, którym kiszonki mogą zapobiegać oraz na temat dobroczynnego wpływu kiszonek na organizm człowieka. Ważnym aspektem tej pracy jest także zmniejszanie  marnotrawstwa jedzenia.