Opis projektu:

Tsunami ER – jest to innowacyjny moduł do wykrywania tsunami. Mój projekt miał na celu użycie
części które będą dobre jakościowo, bezpieczne dla środowiska i tanie. Urządzenie to skupia się
na komforcie i poczuciu bezpieczeństwa osób, które są na terenach zagrożonych uderzeniem tsunami.
Do tego zrobiłem aplikację na telefon, która przez serwer będzie łączyła się z modułem przez serwer
i dzięki temu aplikacja powiadomi nas w razie niebezpieczeństwa. Tsunami ER będzie wykrywać zagrożenie poprzez wibracje i drgania które będą odczytywane i przesyłane w formie wykresu na moją aplikację.