Opis projektu:

Projekt ma na celu dopełnienie istniejącego Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP) w Szczecinie (jednak dzięki elastyczności systemu możliwe jest przystosowanie go innych miast) o brakujące tablice przystankowe używając istniejącej już infrastruktury informatycznej oraz obiektów należących do komunikacji miejskiej (wiaty, kasy biletowe itd.) oraz tanich i wytrzymałych komponentów w celu zminimalizowania kosztów do około 1000zł za jeden panel (z uzyskanych informacji może być to nawet ponad 20x taniej niż obecnie postawione tablice). Obecnie zastosowanym „mózgiem” panelu jest raspberry pi z systemem Linux, pobiera on dane z serwerów ZDiTM i przetwarza je na dane które będą następnie wyświetlone na panelu ledowym. Program został napisany w całości w języku Python 3.