Opis projektu:

W dzisiejszym świecie coraz większą rolę w transporcie odgrywają pojazdy o napędzie odrzutowym, a rozwój technologii w tej dziedzinie nieustannie nabiera tempa. Ważnym czynnikiem warunkującym opłacalność stosowania napędów odrzutowych jest ich wydajność. Optymalizacja zużycia paliwa jest niezwykle ważna zarówno dla przemysłu, jak i dla środowiska. Celem naszego projektu „SmartNozzle” jest poprawa wydajności napędów odrzutowych. Zbierając informacje w czasie rzeczywistym na temat prędkości pojazdu, prędkości gazów w dyszy oraz parametrów panujących wewnątrz silnika, dokonujemy optymalizacji prędkości gazów wyrzucanych z silnika w taki sposób, aby możliwie największa część energii kinetycznej zawartej w gazach opuszczających dyszę była wykorzystywana na ruch postępowy napędzanego pojazdu.