Opis projektu:

Zaprojektowano i wykonano system radiowego odbioru danych naukowych z satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej. Opracowano techniki odbioru sygnału radiowego HRPT, demodulacji oraz dekodowania danych badawczych zawartych w transmisji oparte na istniejącej literaturze przedmiotowej. System oparto na rozwiązaniach off-shelf i open-source w celu obniżenia kosztów produkcyjnych. Stworzono oprogramowanie służące do śledzenia satelitów poruszających się po niebie. Napisano oprogramowanie do dekodowania sygnałów radiowych z satelitów NOAA POES.  Zaprojektowano i wykonano automatyczny montaż azymutalny śledzący ruch orbitalny satelitów. Przetestowano z sukcesem rozwiązania techniczne i programistyczne odbierając zdjęcia meteorologiczne z satelitów NOAA POES.