Opis projektu:

Eco neighborhood polega na zbudowaniu altan śmietnikowych, do których wchodzimy wykorzystując indywidualny identyfikator użytkownika. Po wejściu, wagi pod śmietnikami tarują się i zaczynają ważyć ilość śmieci dla poszczególnych mieszkań. W ten sposób opłaty za wyrzucane śmieci, byłyby sprawiedliwe. W altankach znajdują się kompostowniki na śmieci biodegradowalne. Rozwinęłoby to poczucie wspólnoty mieszkańców poprzez wspólne prowadzenie kompostownika, do którego dostęp mieliby tylko mieszkańcy.