Opis projektu:

Kompleksowa analiza epidemiologiczna, której wyniki określą jak składniki diety wpływają na wyznaczniki zdrowia kardiometabolicznego. Analiza przeprowadzona zostanie na podstawie danych zebranych przez The National Health and Nutrition Examination Surveys – programu badającego stan zdrowia populacji w USA. Badania w oparciu o głęboką analizę̨ statystyczną wykażą rolę prawidłowych nawyków żywieniowych, co przyczyni się do zapobiegnięcia problemom kardiometabolicznym.