Opis projektu:

Wirtualne Sieci Neuronowe to komputerowe struktury mogące modyfikować swoje dane wejściowe w taki sposób, by móc się dostosowywać i samodzielnie podejmować decyzje.