Opis projektu:

Mój projekt polegał na zbadaniu świadomości ludzi odnośnie tematu fast fashion czyli szybkiej i taniej produkcji dużej ilości ubrań. Stworzyłam ankietę online zawierającą 6 pytań dot. tego tematu. Analiza wyników pozwoliła mi na wyciągnięcie wniosków, że większość ludzi nie wie za wiele o fast fashion. Moim celem było uświadomienie ludziom, że produkcja jak i zakup takich ubrań wpływa zgubnie na środowisko oraz zachęcenie do świadomego kupowania ubrań i ochrony środowiska.